Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

SİGORTA FİNANSÇILARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere dernek merkezimiz olan Namık Kemal Cad. Göktaş İşhanı No:2 D:63 Aksaray Fatih/İSTANBUL adresinde 05 Mayıs 2016 Perşembe saat 10.00’da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 12 Mayıs 2016 Perşembe saat 12.00’da Büyükdere Cad. Defne Apt. 8.kat No:56/18 Şişli/İSTANBUL adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimizin katılması rica olunur.

GÜNDEM

  1. Açılış
  2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
  3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir gider tablolarının okunması ve görüşülmesi
  4. Yönetim Kurulunun ibrası
  5. Yönetim Kurulu seçimi
  6. Denetim Kurulu seçimi
  7. Disiplin Kurulu seçimi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış