Derneğimizin 16 Kasım 2013 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan Yönetim Kurulu dernek merkezinde toplanarak kararlar alındı.

DUYURU

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Derneğimizin 16 Kasım 2013 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında 

seçilmiş olan Yönetim Kurulu dernek merkezinde toplanarak, 

- Dernek üyelerinin katılımıyla ayda bir yapılacak bir toplantı veya etkinlik için prensip 

kararı alınmasına,

- “Mütüel Sigortacılık” konusunu geliştirmek ve sigorta endüstrisine katkılarını 

anlatmak için özel bir çaba gösterip, misyon olarak yüklenilmesine,

- Sigorta sektörünün gündeminde olan konulara ilişkin açılımlarda bulunulmasına ve 

bunlarla ilgili düşüncelerin derneğin web sitesinde yayınlanmasına, ayrıca bu konulara 

ilişkin etkinlikler planlanıp düzenlenmesine,

- Yönetim Kurulu’nda aşağıda gösterildiği şekilde görev dağılımı yapılmasına karar 

vermiştir.

Başkan : Dr. Levent ÖZER

Başkan Yardımcısı : Mehmet YETGİN

Genel Sekreter : Sıdıka MUTLU

Sayman : Ömer TOKER

Üye : Elçin TOYGAR

Üye : Cihan DOĞRAYAN

Üye : İrfan YÖRÜK