Derneğimizin 12 Mayıs 2016 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan Yönetim Kurulu dernek merkezinde toplanarak görev dağılımına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır.

Derneğimizin 12.05.2016 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan Yönetim Kurulu bugün dernek merkezinde toplanarak, Yönetim Kurulu’nda aşağıda gösterildiği şekilde görev dağılımı yapılmasına karar vermiştir.

Başkan: Dr. Levent ÖZER

Başkan Yardımcısı: Mehmet YETGİN

Genel Sekreter: Sıdıka MUTLU

Sayman: Ömer TOKER

Üye: Haluk BALTACI

Üye: Cihan DOĞRAYAN

Üye: İrfan YÖRÜK