SİGORTACILIK Mevzuatı


Kanunlar

Sigortacılık Kanunu
Türk Ticaret Kanunu (6. Kitap: Sigorta Hukuku)

Yönetmelikler
Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği
Sigortacılık Genelge, Tebliğ ve Sektör DuyurularıBİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI


Kanunlar
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
Yönetmelikler
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına ilişkin Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


Muhasebe Mevzuatı


Türkiye Muhasebe Standartları
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uyum Tebliği
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ
Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi
Sektördeki Vergiler ve Fonlar


VERGİ MevzuatıSermaye Pİyasası Mevzuatı