Sigorta Finansçıları Derneği, Sigorta şirketlerindeki muhasebe, tahsilat ve fon yönetimi çalışanlarının kısaca sigorta finansçılarının bir araya gelerek mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ortak akıl oluşturmak, mesleki dayanışmayı artırmak, sigorta endüstrisinin gelişimine katkı sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, sigorta finansçılığı mesleğini kurumsallaştırıp ilerletmek, üyeleri arasında sosyal, kültürel ve bilimsel yardımlaşmayı sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak, yayınlamak, mesleki, kültürel gelişmeyi arttırıcı yönde faaliyette bulunmak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve almak amacıyla kurulmuştur.